Skip to main content

Wat is GDPR en wat betekent dit voor uw organisatie?

Lamp Kennisbank
Wat is GDPR en wat betekent dit voor uw organisatie?

Wat is GDPR en wat betekent dit voor uw organisatie?

Een datalek is in onze snel groeiende digitale wereld een toenemend fenomeen. Iedere organisatie kan hier vroeg of laat mee te maken krijgen; of het nu gaat om een verloren USB-stick of een gerichte hack door cybercriminelen. En de gevolgen kunnen groot zijn. Voor zowel uw organisatie als uw klanten. Een goede voorbereiding is daarom essentieel.

Sinds 1 januari 2016 is iedere organisatie die slachtoffer is van een datalek verplicht dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook wel Meldplicht Datalekken genoemd. Het niet melden kan leiden tot torenhoge boetes. Met de invoering van GDPR gaat er komend jaar weer veel veranderen.

General Data Protection Regulation, zoals GDPR voluit wordt genoemd, is de Europese privacy verordening die vanaf 25 mei 2018 in de EU in werking treedt en daarmee de huidige Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ook deze verordening kent een meldplicht datalekken.
ICT voor School heeft geavanceerde beveiligingstechnieken in huis om aan alle Top 20 kritische punten van GDPR te voldoen en om zo dreigingen te voorkomen.Neem contact met ons op voor nadere toelichting.