Tel. 013 504 1888 | info@ictvoorschool.nl

Privacy op school

Privacy op school

Privacy is een hot item in het onderwijs de laatste jaren. In 2014 werd de 'Big Brother award' uitgereikt aan de Nederlandse scholen. Hiermee werd een signaal afgegeven dat de scholen onvoorzichtig omgingen met de gegevens van hun leerlingen. Er werd niet mee gezegd dat leerling gegevens niet meer gedeeld mogen worden, dit is juist nodig voor kwalitatief goed onderwijs. Echter moeten scholen bewust en verantwoord omgaan met privacy!

Hoe kan een school verantwoord de persoonsgegevens van leerlingen gebruiken ten behoeve van goed onderwijs?

Kennisnet heeft een dossier aangelegd over privacy in het onderwijs. Een duidelijk document is de handleiding 'Privacy in 10 stappen' die je kunt vinden op de website van Kennisnet. Hierin kun je informatie vinden die voor schoolbesturen, directie en leerkrachten belangrijk is! Vooral dit laatste wordt vaak vergeten. Leerkrachten zijn degene die vaak met de gegevens van leerlingen werken. Weten de leerkrachten wat mag en wat niet? Zorg dat de leerkrachten de '5 vuistregels voor privacy' kennen.

1. Er moet een doel zijn voor het gebruiken van de gegevens.

2. Doelbinding is belangrijk. Worden de gegevens alleen voor dit doel gebruikt?

3. Is er wettelijke grondslag? (Dit houdt in dat de leerkrachten ook van de wettelijke voorschriften op de hoogte moeten zijn en dit is vaak niet zo.)

4. Dataminimalisatie: gebruik ik alleen de gegevens die ik nodig heb? Bewaar ik ze niet langer dan noodzakelijk?

5. Ben ik naar ouders en leerlingen transparant over wanneer en waarvoor ik de gegevens gebruik?

Privacy gaat verder dan alleen maar nadenken over hoe een school omgaat met leerling gegevens. Denk aan het afsluiten van een bewerkersovereenkomst met partijen die leerling gegevens gebruiken, zoals: een leerlingvolgssysteem, digitale oefenprogramma's, digitale toetsprogramma's. Ook leerlingen informeren en onderwijzen over privacy valt hieronder. Denk aan mediawijsheid lessen en sociale media lessen. Het verstrekken van telefoonlijsten of adreslijsten aan het begin van het schooljaar is ook verwerking van persoonsgegevens. Hiervoor moet dus elk jaar expliciet toestemming voor gevraagd worden bij ouders.

Vooral over foto's bestaat veel onduidelijkheid. Scholen moeten ouders specifieke toestemming vragen voor de manier waarop foto's gebruikt worden. Vraag dus apart toestemming voor de nieuwsbrief, website, schoolgids en voor sociale media. Denk goed na voordat er foto's gedeeld worden op sociale media (ook na toestemming van ouders). Een facebook pagina bijvoorbeeld, is openbaar en met het gebruik ervan ga je akkoord met de algemene voorwaarden van deze organisatie. Hiermee is het een stuk onduidelijker wat er gebeurt met een gedeelde foto. Een school heeft hier weinig controle meer over.

Zorg dat je als school al deze punten vastgelegd hebt in een privacyregelement. Dit is niet wettelijk verplicht maar je zorgt dat je als school wel transparant bent. Hiermee maak je naar ouders en leerlingen duidelijk hoe er met de persoonsgegevens omgegaan wordt.

Kijk voor meer informatie op de site van Kennisnet of in onderstaande twee documenten:

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/organiseren_ict/privacy/bijlagen/Vijf_vuistregels_voor_privacy.pdf

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Privacy_in_10_stappen.pdf