Tel. 013 504 1888 | info@ictvoorschool.nl

Maker movement op scholen

Maker movement op scholen

Programmeren en maken wordt een steeds belangrijker onderdeel in het onderwijs. Door dit onder de aandacht te brengen kun je leerlingen voorbereiden op de maatschappij in de toekomst! Als je programmeren en maken aanbiedt leer je kinderen bijvoorbeeld om logisch en gestructureerd te denken. Je leert ze ook begrijpen hoe technologie werkt. Iedereen gebruikt elke dag technologie maar ze weten niet hoe deze apparaten werken. Door bij te dragen aan de Maker Movement leer je kinderen waarom technologie zo werkt en dat ze daar zelf invloed op hebben.

Programmeren en Maken kun je niet helemaal los van elkaar zien. De Maker Movement is echter groter dan programmeren. Deze beweging is gericht op ICT, innovatie, creativiteit en techniek. Over programmeren lees je meer in het vorige blogbericht. Dit artikel gaat in op de zogeheten 'Maker movement' op scholen.

Maker Education

Bij het 'maken in het onderwijs' gaat het erom dat leerlingen leren digitaal 'doe-het-zelven'. Ze leren experimenteren, ontwerpen en bouwen met digitale middelen. Door deze middelen te verbinden aan internet zijn ze in de mogelijkheid fysieke dingen te ontwerpen en maken.

Leerlingen ontwikkelen veel vaardigheden als ze gaan maken. Ze lopen een proces door waarbij ze kritisch moeten nadenken en problemen op moeten lossen. Ze gaan eerst ontwerpen, waarvoor wil je iets maken? Hoe moet het werken? En van dit ontwerpen leren ze al erg veel. Daarna gaan ze het fysiek maken. Tussendoor evalueren en onderzoeken ze of ze op de goede weg zijn en of er nog aanpassingen gedaan moeten worden. Het internet wordt vervolgens gebruikt om samen te werken. Mensen delen hun ontwerpen en passen die van anderen aan. Kennis en creaties worden gedeeld.

Inspiratie:

  • 3D printer: Op de computer maak je een ontwerp in een tekenprogramma. Daarna kun je het printen, het ontwerp delen op internet en het ontwerp nog aanpassen.
  • Makey Makey: De Makey Makey is een simpel printplaatje, een gek toetsenbordje waar je alles op aan kan sluiten om iets te maken. Zoals een piano van bananen of een controller. Erg leuk en laagdrempelig! Kun je ook combineren met Scratch!
  • (Rijdend) Fab Lab: Fabrication Laboratory, een (al dan niet mobiel) ruimte waar allerlei technologieën bij een worden gebracht waar men gebruik van kan maken. Een werkplaats waar je met digitaal gereedschap objecten kan maken op basis van eigen of andermans ontwerpen.
  • Codekinderen.nl: kopje maken, hier vind je allerlei activiteiten die onder het Maken vallen.
  • fabschool.nl: Hier vind je allerlei les ideeën voor jonge uitvinders.

Bronnen:

https://www.kennisnet.nl/fileadmin/kennisnet/publicatie/Jong_Geleerd_20_Maker_in_het_onderwijs.pdf